Adatvédelem

Az alábbiakban részletesen ismertetjük az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe honlapjának működési feltételeit. Ezúton felhívjuk szíves figyelmét, hogy a honlap elérésével és megtekintésével Ön tudomásul veszi, és elfogadja az alább részletezett feltételeket.

Szerzői jog és védjegyek

Az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe honlapján található minden szöveges és képi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. Az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap tartalmának egészét vagy egyes részeit többszörözni, újrafelhasználni, terjeszteni, bármilyen eszközzel és/vagy formában átvenni, másolni, adatbázisban tárolni, saját honlapon feltüntetni, továbbá a személyes használatot meghaladó mértékben kinyomtatni, ellenérték fejében vagy anélkül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

Tájékoztatjuk, hogy az ERGO név és logó védjegy oltalom alatt áll. A védjegy jogosultja a németországi székhelyű ERGO International AG.

Személyes adatok védelme

Tájékoztatjuk, hogy az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe honlapjának fejlesztését és üzemeltetését az Illustree Digitale Kommunikation GmbH végzi.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön olyan adatot, információt közöl a honlapon, amelyekkel személye azonosítható, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe kezelje az alábbiak szerint.

Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, és az ERGO Életbiztosító Zrt.-től és az ERGO Versicherung Fióktelepétől, mint adatkezelőtől kérheti személyes adatai helyesbítését, kezelésének megszüntetését, illetve törlését.
Az érintett személy (akivel a személyes adat kapcsolatba hozható) személyes adatai felvétele/gyűjtése esetén a személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel és kéréseivel e-mailben, telefonon vagy levélben fordulhat az ERGO Életbiztosító Zrt.-hez és az ERGO Versicherung Fióktelepéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által használt számítógéppel, böngészőszoftverrel, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan megjelennek az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe számítógépes rendszerében.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII. törvény és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli és használja fel.

Kapcsolat más honlapokkal

A jelen honlapról más honlapra való csatlakozás lehetősége esetén az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe ezen további honlapokért vagy azok tartalmáért nem vállal felelősséget.

A kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak, ezekhez a honlapokhoz az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe csupán hozzáférést közvetít. Az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe az ilyen honlapokat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyta jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem tud garanciát vállalni. A jelen honlaphoz kapcsolódó valamennyi más honlapra való belépés és honlap használata az Ön kizárólagos felelősségére történik.

A felhasználók által közzétett tartalom

A felhasználó által a honlapra küldött vagy átvitt anyagok, információk vagy egyéb közlemények nem tekintendők sem titkosnak, sem a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt állónak. Az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe a felhasználók által a honlapra küldött tartalommal kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget és felelősséget nem vállal, minden esetben a tartalmat elhelyező személyt terheli a felelősség.

Tilos bármely jogellenes vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagnak a honlapra, illetve honlapról történő (el)küldése vagy átvitele.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe fenntartja a jogot, hogy erről való tudomásszerzése esetén eltávolítsa a jogellenes, vagy egyéb módon jogszabályba ütköző, harmadik felek érdekeit sértő tartalmakat,
illetve azokat a tartalmakat, amelyek ilyennek minősülhetnek.

Amennyiben harmadik személy az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe ellen a felhasználó által közzétett tartalom miatt eljárást indít, vagy egyébként vele szemben igényt érvényesít, a jogsértő tartalmat közzétett személy köteles az ERGO Életbiztosító Zrt.-t és az ERGO Versicherung Fióktelepét mentesíteni a helytállási kötelezettség alól.

A kárfelelősség kizárása

Az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe honlapja kizárólag tájékoztatási célt szolgál.
Tartalma folyamatosan frissítésre kerül és minden szükséges intézkedés megtörténik annak érdekében, hogy a közölt adatok és információk mindenkor hatályosak legyenek, ennek ellenére az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe nem vállalhat felelősséget azért a károkért, amelyek az információk esetleges hiányosságából, pontatlanságából, a honlap részleges vagy teljes használatra képtelen állapotából, vagy nem megfelelő működéséből származhatnak.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe kifejezetten kizárja a honlapon található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért vagy veszteségért való felelősséget.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, illetve bármely szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.
ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe nem vállal felelősséget azokért a cselekedetekért, amelyeket bárki akár közvetlenül, akár közvetve a honlapon lévő vagy azon keresztül elért adatok, információk alapján tett.

A honlapon található információk nem tekinthetők sem ajánlatnak, sem kötelezettségvállalásnak.

Google Analytics - titoktartási nyilatkozat

Ez a honlap a Google Inc. ('Google') által biztosított Web analitikai szolgáltatást, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics úgynevezett „Cookie-kat”, azaz, az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlokat használ,  melyek lehetővé teszik a weboldal használatával kapcsolatos elemzéseket. Az Ön weboldal használata során generált Cookie információkat (beleértve az Ön IP címét is) a Google egy, az Amerikai Egyesült államokban lévő szerverre továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje az Ön weboldal használatát, hogy az oldal üzemeltetője számára weboldal aktivitási jelentést állítson össze, és hogy további, a weboldal használatával és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat biztosítson. A Google adott esetben ezeket az adatokat harmadik feleknek is továbbadhatja, ha ezt a törvény megköveteli, vagy az adott harmadik fél ezen adatokat a Google megbízásából feldolgozza. A Google az Ön IP címét más Google adatokkal semmiképpen sem fogja összekapcsolni. A Cookie-k használatát a megfelelő böngésző beállítások kiválasztásával akadályozhatja meg. Mindazonáltal, szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem éri el a weboldal összes funkcióját. Ezen weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Önre vonatkozó adatokat a Google a fent meghatározott módon és célok érdekében felhasználja.

My rating

0 0