Balesetbiztosítás

ERGO Balesetbiztosítás

Vissza
 

Modern megoldás

Progresszív szolgáltatás

Egy vagy több személy számára

Család részére is

Széleskörű szolgáltatás

Csomagkedvezmény

 

Előnyök az Ön számára

Az ERGO Versicherung Fióktelepe balesetbiztosítási termékével biztonságban tudhatja magát és családját.

Az ERGO Balesetbiztosítás az alábbi segítséget nyújtja:

 • 24 órára kiterjedő, az egész világon érvényes átfogó védelem baleset esetén;
 • akár 50 000 forintos térítés csonttörés esetén;
 • többnapos kórházi kezelés esetén napi térítés az első naptól, akár 185 napot át;
 • a 15. táppénzes naptól napi jövedelem kiegészítés, akár 300 napon keresztül;
 • maradandó egészségkárosodás esetén progresszív, egyszeri, nagy összegű szolgáltatás;
 • azonnali jelentős anyagi segítség a családnak egy váratlan tragédia esetén.

Termékjellemzők

Korhatár
 • 18-74 éves életkor között érhető el. Kivétel ez alól családi balesetbiztosítás esetén a főbiztosítottal együtt élő, önálló jövedelemmel nem rendelkező gyermek, aki 18 évesnél nem lehet idősebb.
Díjfizetés
 • Rendszeres díjas balesetbiztosításunk díjfizetési gyakorisága lehet éves, féléves, negyedéves és havi.

Minimális díj
 • Az ERGO Balesetbiztosítás minimális díja szerződésenként a kedvezmények megadása után 6 000 Ft/év.

A biztosítás időtávja
 • A biztosítási szerződés, ha a felek írásban másként nem állapodnak meg, határozott, egyéves időtartamra jön létre. A biztosítás automatikusan további egy évre meghosszabbodik, amennyiben egyik fél sem nyilatkozik írásban ettől eltérően a lejárat előtt 30 nappal.

Biztosítási szolgáltatás
Baleseti halál
 • A biztosító a biztosítási szerződésben baleseti halál esetére meghatározott biztosítási összeget teljesíti a biztosítási szerződésben megjelölt kedvezményezett(ek)nek, ha a biztosított a kockázatviselés időtartama alatt elszenvedett biztosítási eseménynek minősülő balesettől számított egy éven belül a balesettel okozati összefüggésben meghal. A biztosítási összeg akár 20 000 000 forint is lehet.

 • Családi balesetbiztosítás esetén gyermek halálakor a biztosító megtéríti
  a temetés költségét, de legfeljebb 500 000 Ft-ot.

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás és funkciócsökkenés
 • A biztosító a biztosítási szerződésben baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás és funkciócsökkenés (továbbiakban együttesen: maradandó egészségkárosodás) esetére meghatározott biztosítási összeg egészségkárosodás mértékének megfelelő részét teljesíti a szerződésben megjelölt kedvezményezett(ek)nek, amennyiben a biztosított a kockázatviselés tartama alatt elszenvedett, biztosítási eseménynek minősülő balesettől számított két éven belül, a balesettel okozati összefüggésben maradandó egészségkárosodást vagy funkciócsökkenést szenved el. A biztosítási összeg akár 10 000 000 forint is lehet.

Baleseti keresőképtelenség napidíja
 • A biztosító a biztosítási szerződésben baleseti keresőképtelenség napidíjaként meghatározott biztosítási összeget teljesíti a szerződésben megjelölt kedvezményezettnek, ha a biztosított a biztosítási eseménynek minősülő baleset következtében a keresőképtelenség elbírálására és igazolására jogosult orvos vagy kórház által igazoltan, saját jogon keresőképtelen állományban van. A biztosítási összeg akár 10 000 forint is lehet.

Baleseti kórházi napidíj
 • A biztosító a biztosítási szerződésben baleseti kórházi napidíjként meghatározott biztosítási összeget teljesíti a szerződésben megjelölt kedvezményezettnek, ha a biztosított orvosilag szükségesnek tartott, egy napot meghaladó kórházi gyógykezelésre szorul a biztosítási eseménynek minősülő baleset következtében a balesetet követő két évben. A biztosítási összeg akár 20 000 forint is lehet.

Csonttörés
 • A biztosító a biztosítási szerződésben csonttörésre meghatározott biztosítási összeget teljesíti - a törések számától függetlenül - a szerződésben megjelölt kedvezményezettnek, ha a biztosított a biztosítási eseménynek minősülő baleset következtében csonttörést vagy csontrepedést szenved. A biztosítási összeg akár 50 000 forint is lehet.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, részletes információkért olvassa el az ERGO Balesetbiztosítás feltételeit.

My rating

3 2