Ügyfélszolgálat

Lakásbiztosítási kárbejelentés

Vissza az áttekintéshez

Biztosítási szerződése keretein belül készséggel állunk rendelkezésére szolgáltatásunk során.

Lakásbiztosítási kárigényét az alább leírt dokumentumok benyújtásával tudja bejelenteni.
Kárbejelentőnk fájl formátumban is kitölthető. Kitöltés után nem lehet elmenteni, csak kinyomtatni. Kérjük, hogy
a kitöltött és kinyomtatott dokumentumot írja alá, majd személyesen, levélben, faxon a +36 1 877 1110 számra küldve vagy szkennelve és e-mailen az ergo@ergo.hu címre küldve juttassa el biztosítónk részére.
Ez a dokumentum természetesen kinyomtatás után kézzel is kitölthető.

A biztosítási eseményt annak megtörténtétől - de legalább észlelésétől illetve tudomásul vételétől - számított
2 munkanapon belül, írásban kell bejelenteni a biztosítónak. Tűz- és robbanáskárt a tűzoltóságnak is be kell jelenteni, betöréses lopás és rablás esetén feljelentést kell tenni a rendőrségen.
Kérjük, épületben, ingóságban keletkezett károk esetén tegye meg a szükséges lépéseket a károk súlyosbodásának elkerülésére! A károsodott vagyontárgyak állapotában ne változtasson a kárfelvétel időpontjáig, de legalább a kárbejelentéstől számított 5. napig!

Szükséges dokumentumok

  • kitöltött kárbejelentő
  • épületkárnál a javítási-, helyreállítási árajánlat vagy költségvetés másolata, eredeti számla
  • ingóságkárnál a vagyontárgy eredetét igazoló okmány másolata (beszerzési számla, garancialevél, műszaki leírás, fotó, stb.), eredeti javítási-, helyreállítási számla
  • felelősségkárnál személysérülés esetén orvosi szakvélemény, dologi kárnál az eredeti javítási, helyreállítási számla

Amennyiben készült:

  • rendőrségi határozat másolata, vádemelés esetén vádirat másolata
  • bírósági határozat másolata
  • tűzrendészeti hatóság által kiadott okirat másolata

ERGO Lakásbiztosítás kárbejelentő lap

My rating

2 3