Ügyfélszolgálat

Személybiztosítási igénybejelentés

Vissza az áttekintéshez

Kérjük, fogadja együttérzésünket, ha biztosítási szempontból veszteség vagy anyagi kár érte. Biztosítási szerződése keretein belül készséggel állunk rendelkezésére szolgáltatásunk során.

Szolgáltatási igényét az alább leírt dokumentumok benyújtásával tudja bejelenteni.
Igénybejelentőnk fájl formátumban is kitölthető. Kitöltés után nem lehet elmenteni, csak kinyomtatni. Kérjük, hogy a kitöltött és kinyomtatott dokumentumot írja alá, majd személyesen, levélben, faxon a +36 1 877 1110 számra küldve vagy szkennelve és e-mailen az ergo@ergo.hu címre küldve juttassa el biztosítónk részére.
Ez a dokumentum természetesen kinyomtatás után kézzel is kitölthető.

A biztosítási eseményt annak megtörténtétől számított 15 napon belül, írásban kell bejelenteni a biztosítónak.

 

Szükséges dokumentumok

 • kitöltött szolgáltatási igénybejelentő

Baleseti eredetű csonttörés esetén

 • csonttörést igazoló röntgenlelet vagy orvosi igazolás másolata

Baleseti keresőképtelenség napidíja esetén

 • keresőképtelenség igazolására rendszeresített nyomtatvány másolata
 • kórházi zárójelentés (ha történt) másolata

Baleseti kórházi napidíj esetén

 • kórházi zárójelentés másolata

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás és funkciócsökkenés esetén

 • baleset kezdetének és a következménye lefolyásának tisztázásához szükséges orvosi dokumentumok másolatai

Elhalálozás esetén

 • biztosított halotti anyakönyvi kivonatának másolata

biztosított halottvizsgálati bizonyítványának másolata

 • baleset kezdetének és a következménye lefolyásának tisztázásához szükséges orvosi dokumentumok másolatai (balesetkor)
 • halálhoz vezető betegség kezdetének és lefolyásának tisztázásához szükséges orvosi dokumentumok másolatai (nem balesetkor)
 • jogerős hagyatékátadó végzés vagy az örökösödési bizonyítvány másolata
 • utolsó biztosítási kötvény eredeti példánya
 • kedvezményezett személyazonosságát igazoló okmány másolata

Bármely esetben, ha készült:

 • baleseti jegyzőkönyv másolata
 • hatósági (pl. rendőrségi), munkahelyi intézkedés jegyzőkönyvének másolata
 • véralkohol vizsgálat eredményének másolata
 • bírói határozat másolata

Szolgáltatási igénybejelentő lap személybiztosításokhoz

Szolgáltatási igénybejelentő az ERGO Számlabiztosításhoz

Szolgáltatási igénybejelentő lap Csoportos Kockázati Életbiztosításhoz

 

Kedvezményezetti nyilatkozat

A szolgáltatási igény bejelentését követően a megkeressük a Kedvezményezett(ek)et a személyes azonosítás és a kifizetés módjának tisztázása érdekében.
Életbiztosítás esetén emellett szükségesek a Kedvezményezett alábbi nyilatkozatai is:

Ha Ön természetes személy, a pénzmosás elleni törvény alapján tegyen nyilatkozatot arról, hogy saját nevében jár-e el vagy van tényleges tulajdonosa (ez utóbbi esetben külön dokumentumon), illetve hogy Ön kiemelt közszereplőnek vagy ilyen személy közeli hozzátartozójának vagy ilyen személlyel közeli kapcsolatban állónak számít-e.

Ha Ön jogi személy vagy egyéb szervezet, a pénzmosás elleni törvény alapján tegyen nyilatkozatot arról, hogy kik a tényleges tulajdonosaik, illetve hogy a tényleges tulajdonosok kiemelt közszereplőnek vagy ilyen személy közeli hozzátartozójának vagy ilyen személlyel közeli kapcsolatban állónak számítanak-e (amennyiben igen, ennek részleteiről külön dokumentumon is nyilatkozzon).

Nyilatkozatot kell tennie az amerikai egyesült államokbeli FATCA szabályozás és az OECD által kezdeményezett CRS modellegyezmény alapján az adott államokban, területeken meglévő adóilletőségéről a vonatkozó űrlap kitöltésével.

A nyilatkozatokat a kérelemmel egy-egy fájlba vontuk össze.

A nyilatkozatok kitöltése nem szükséges a szolgáltatási igény bejelentéséhez.

 • Kedvezményezetti nyilatkozat a releváns tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői nyilatkozattal és a FATCA és CRS nyilatkozattal együtt
 • természetes személy szerződőnél: a szerződő személyi azonosító okmányának és lakcímkártyájának dátummal ellátott, aláírt fénymásolata (a lakcímkártya személyi azonosítót tartalmazó oldalát ne fénymásolja le!)
 • jogi személy szerződőnél: aláírási címpéldány fénymásolata, valamint az eljáró képviselő/meghatalmazott személyi azonosító okmányának és lakcímkártyájának dátummal ellátott, aláírt fénymásolata (a lakcímkártya személyi azonosítót tartalmazó oldalát ne fénymásolja le!)
 • 3 600 000 Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű szolgáltatási összegnél, illetve ha Ön olyan elérési/lejárati kedvezményezett, akit a biztosító még személyesen nem azonosított, a pénzmosás elleni törvény értelmében - azonosítási célból - szükséges a személyes megjelenése is biztosításközvetítőnknél (banki partner) vagy ügyfélszolgálatunkon.


Kedvezményezetti nyilatkozat természetes személy részére

Kedvezményezetti nyilatkozat  jogi személy, egyéb szervezet részére

My rating

5 1