Segíthetünk?
Segíthetünk?

 

Biztosítási szerződéseivel kapcsolatos bármilyen kérdéseivel, esetleges kárbejelentésével forduljon a Generali Biztosító Zrt. telefonos ügyfélszolgálatához a +36 1 452 3333 telefonszámon (6-os menüpontban).

További információk találhatók a www.generali.hu/ERGO/Allomanyatvetel oldalon.

Jogi nyilatkozat

Az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe weboldalán megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatásra szolgálnak. Azok tartalma ugyan folyamatosan frissítésre kerül és az információk megjelenéskori valóságának és félre nem érthető tartalmának biztosítása érdekében minden szükséges intézkedést megteszünk, ennek ellenére sem áll módunkban az esetleges hiányosságok, pontatlanságok esetére felelősséget vállalni.

Az ebből eredő esetleges félreértések, viták elkerülése érdekében javasoljuk, hogy üzleti döntésének meghozatala előtt vegye fel a kapcsolatot társaságainkkal.

A jelen honlapon elérhető bármilyen dokumentáció és/vagy információ nem tekinthető valamely biztosítási termék eladására vagy megvételére vonatkozó ajánlatnak, esetleg felhívásnak.

Szerzői jog

Az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe weboldalainak tartalma az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe szerzői jogi védelme alatt állnak. Ennek megfelelően a honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe kifejezett előzetes, írásos hozzájárulása nélkül harmadik személyek a jelen honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik és nem tehetik közzé.

Személyes adatok védelme

Az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe tiszteletben tartja és védi azon személyek személyes adatait, akik weboldalán keresztül kerülnek kapcsolatba vele.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe kijelenti, hogy az Ön által megadott személyes adatokat, azaz az Ön személyére, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodásra, tulajdonosi üzleti kapcsolataira, stb. vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást - a törvény erejénél fogva - biztosítási titokként kezel. Az Ön adatszolgáltatása önkéntes.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló - többször módosított - 2003. LX. törvény

Hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4.§-ában előírt kötelezettségre, az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe az alábbi adatszolgáltatást teszik közzé:

 1. A szolgáltatók cégneve: ERGO Életbiztosító Zrt.
  ERGO Versicherung Fióktelepe (továbbiakban együtt: szolgáltatók)
 2. A szolgáltatók székhelye: 1082 Budapest, Futó u. 47-53.
 3. A szolgáltatók elérhetőségére vonatkozó adatok:
  Levélcím: 1082 Budapest, Futó u. 47-53.
  Telefonszám: +36 1 877 1111
  Fax: +36 1 877 1110
  E-mail cím: ergo@ergo.hu
  Honlap: www.ergo.hu
 4. A szolgáltatók nyilvántartásba vételi adatai: ERGO Életbiztosító Zrt. - Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-044524; ERGO Versicherung Fióktelepe - Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-17-000758
 5. A szolgáltató hatósági engedélyezési adatai: az ERGO Életbiztosító Zrt. (korábbi nevén VICTORIA-VOLKSBANKEN Életbiztosító Zrt.) engedélyszáma II-297/2001. számú PSZÁF határozat, a korábbi ERGO Életbiztosító Zrt. beolvadásának engedélyszáma a H-EN-II-1182/2012. számú PSZÁF határozat, az ERGO Versicherung Fióktelepének engedélyszáma a H-EN-II-1247/2012. számú PSZÁF határozat.
 6. A szolgáltatók adószáma: ERGO Életbiztosító Zrt.: 12582161-1-44; ERGO Versicherung Fióktelepe : 24112435-1-42
 7. Biztonság: a szolgáltató nemzetközileg is elismert adatvédelmi rendszert használ az adatok sérthetetlenségének biztosítására.
 8. Tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:
  A szolgáltató cégneve: ERGO Austria International AG 
  Székhelye, telephelye, levélcíme: ERGO Center Businesspark Marximum / Objekt 3 Modecenterstraße 17 1110 Vienna, Austria 
  Telefon: +43 1 27444-0
  Fax: +43 1 27444-6010
  E-mail cím: office@ergo-austria

Kárfelelősség kizárása

Az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe nem vállal felelősséget a jelen honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap esetleges használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, vírus- vagy vonalhibából eredő kárért és/vagy veszteségért, az előbbiekért való felelősségét az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe kifejezetten kizárja.

My rating

0 0